Håndverk


Foto: Birger Nesholen

Skogfinnene var dyktige håndverkere. Mest kjent er de for neverfletting, de flettet neverkonter (ryggsekker), sko, knivslirer, ljåsko (til å ha ljåbladene i), forvaringskar, mm.
Neverskoene var slitesterke, og vi vet at de på visse steder ble benyttet helt til mellomkrigstiden. De var også fine å bruke ved fløting.
Mye tyder på at den flettede neverteknikken er en arv etter skogfinnene.

Skogfinnene hadde også en spesiell type ferdaskrin med flatt lokk. De ble opprinnelig kalt matskrin, brudeskrin, svepskrin eller svepask. Grunnstammen er et stykke trespon som sveipes sammen og festes i en oval bunn av tre. Sveipets ender festes i hverandre, ofte med dekorative teknikker. Man finner disse i finnebygdsområdene blant annet sør i Norrland i Sverige, samt på Varaldsskogen i Norge. Ferdaskrinene av skogfinsk type finnes også i Karelen samt i Russland.

Vi ser også at det på finnskogene var mer vanlig at en flettet kurv som hang fra taket, ble benyttet til vogge. Istedenfor de norske og svenske voggene som står på meier på gulvet.

nach oben