Om oss

Et samlende nettverk for Skogfinske Interesser i Norge. 
Det skogfinske flagget ved Vermunden i Åsnes, Innlandet. LES MER>>

Ble stiftet 5. januar 1999 og er et samlende nettverk for skogfinske interesser i Norge.

Skogfinner.no skal være felles forum og felles møteplass for interesseorganisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Nettverket er etablert av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider hovedsakelig og kontinuerlig med skogsfinsk kultur, som et styrkende redskap i dette arbeidet.

Nettverket skal bl.a. ha funksjon som felles adresse og felles informasjons- og kommunikasjonskanal mellom interessemiljøet og myndigheter i forbindelse med skogfinnene som nasjonal minoritet i Norge. 

Skogfinske Interesser i Norge har i 2020 bestått av 11 organisasjoner og institusjoner.

nach oben