Meny Et samlende nettverk for skogfinske interesser i Norge   Del på facebookSe eller last ned filmen Svedjerökens land fra 1937

Skogfinske interesser i Norge


Martine Hotvedt Broløkken med nyskjært svedjerug, Se den spennende billedserien. Følg lenke >>


Lokalhistoriker Terje Bredvold (i midten) reiser rundt og registrerer skogfinske bygninger. Følg lenke >>


Birger Nesholen fikk kongens gull. Følg lenke >>

Ble stiftet 5. januar 1999 og er et samlende nettverk for skogfinske interesser i Norge.

Skogfinner.no skal være felles forum og felles møteplass for interesseorganisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Nettverket er etablert av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider hovedsakelig og kontinuerlig med skogsfinsk kultur, som et styrkende redskap i dette arbeidet.

Nettverket skal bl.a. ha funksjon som felles adresse og felles informasjons- og kommunikasjonskanal mellom interessemiljøet og myndigheter i forbindelse med skogfinnene som nasjonal minoritet i Norge.

Oppdatert 27. mars 2011Logg inn