Slektsgransking

Det finnes en mengde nettsider og dataprogrammer for slektsgransking man kan kjøpe/abonnere på.
Husk å vær kritisk til informasjon som er lagt ut av andre, vi anbefaler alltid at du sjekker originalkildene.

Noen tips til kilder for å finne dine skogfinske røtter:

  • Det er flere historielag og slektshistoriske foreninger som i en årrekke ha arbeidet med å kartlegge skogfinske slekter. Disse har også utgitt mange publikasjoner. Sjekk med ditt lokale lag.
  • Det finnes en primærkilde som er helt spesiell for skogfinnene: Finnemanntallet https://www.nb.no/items/f9dc9e23f867247de13276b8dc980727?page=0&searchText=finnemanntallet
  • Noen folketellinger tar for seg språk og etnisitet, og der vil du finne noen skogfinner, oppført med finsk som språk. Men det er viktig å ha i bakhodet at det er mengder av skogfinner som ikke står oppført med denne markeringen i folketellinger, ettersom det finske språket gradvis forsvant, og også fordi en del skogfinner ikke ønsket å bli stigmatisert på grunn av bakgrunnen sin.
  • Carl Axel Gottlunds dagbøker fra hans reiser til skogfinske områder i Skandinavia 1817 (Dalarna i Sverige) og 1821 (Finnskogen i Värmland og Solør) er gode kilder til skogfinner. Takket være hans noteringer i kirkebøkene, er mange av de skogfinske slektsnavnene bevart.
  • For å dokumentere skogfinsk bakgrunn hos personer i eldre kildemateriale, er denne boken nyttig: Bladh G, Myrvold J og Persson, N. «Skogsfinska släktnamn i Skandinavien» Karlstad University Studies 2009:58.
    https://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:278627/FULLTEXT01.pdf
  • Organisasjonen Finnbyger i Samverkan, www.finnsam.org har en oversikt over det meste av skogfinsk litteratur som er utgitt (over 18.000 titler).
  • Det skogfinske DNA prosjektet har dokumentert 100 skogfinske slektsnavn pr i dag.
  • Slekt & Data https://www.slektogdata.no/ har avdelinger i hele landet som kan hjelpe deg i gang.
d
nach oben