Finnemantallet

Finnemanntallet i 1686 var en folketelling iverksatt av myndighetene for å kartlegge hvor mange finske innvandrere, eller skogfinner, som hadde slått seg ned i Norge.
Det kom i stand som følge av en reskript fra visestattholder Just Høeg av 5.desember 1685. Reskriptet påla ham å sørge for at fut, sorenskriver og seks menn satte opp manntall over «alle slags Finner» i hvert fogderi «i Vort Riige Norge».
I alt 1225 finner, 1065 der begge foreldrene er oppgitt å være finske, 160 den ene av foreldrene.
Av skogfinnene som hadde slått seg ned i Norge, var det kun et titall som kom direkte fra Finland, resten kom via Sverige.
I nordisk sammenheng er finnemanntallet unikt, men det inneholde noen feil og mangler. Registreringene gir oss mange opplysninger som stadig kommer forskere og historikere til gode.
Finnemanntallet kan leses i sin helhet på Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100508081?page=0

nach oben