Flagg

Skogfinnene fikk sitt eget flagg i desesmber 2022.


Skogfinsk flagg

Grønt beskriver skogens betydning for skogfinnenes svedjebrukskultur.
Gult står for svederugen.
Rødt står for ild og det hellige treet rogn. En farge som sammen med svart også finnes i flaggene til Savolax og Tavastland.
Svart står for sotet etter svedjingen og røykstuenes, røykbadstuenes og rienes sotete vegger.
Det svarte feltets form er et gammelt symbol for fruktbarhet, brukt i den skogfinske kulturen.
Flagget kan bestilles på epost torunn@skogfinskmuseum.no

Det er også bestemt at skogfinnenes dag skal feires 21. juni.
Svedjerugen ble sådd etter svedjingen i asken ved midtsommertid ? en nødvendig handling for østfinnenes ekspansjon, næringsinntak og nyrydning under den første bosetningstiden.
Sommersolverv inntreffer oftest 21. juni og der finnes også fruktbarhetskoblingen i flagget og dets sterke symbolikk for den skogfinske kulturen.

nach oben