Meny Et samlende nettverk for skogfinske interesser i Norge   Del på facebookSe eller last ned filmen Svedjerökens land fra 1937

Kartlegging av skogfinske bygninger


REGISTRERING: Lokalhistoriker Terje Bredvold (i midten) reiser rundt og registrerer skogfinske bygninger for Åsnes kommune på Finnskogen.
Prosjektleder i kommunen Geir Udnæseth, til venstre og Birger Nesholen fra Norsk Skogfinsk Museum sier at det er på tide med helhetlig registrering av hva som finnes av kulturverdier på Finnskogen.


MAGISKE SYMBOLER: På dette uthuset har eieren risset inn navnet sitt mellom to pentagram for å beskytte seg mot vonde makter. Tro og magi var en viktig del av skogfinnenes tradisjon.


ANDEKTIG: - Jeg blir helt andektig når jeg kommer inn i slike kulturhistorisk verdifulle hus, smiler lokalhistoriker Terje Bredvold. Han og prosjektleder Geir Udnæseth i Åsnes kommune håper at de kan bruke blant annet denne bygningen som en formidlingsplass for skogfinsk kultur.

Forbud mot all riving av bygninger på Åsnes og Hof Finnskog

Åsnes kommune har nå lagt ned forbud mot all riving av bygninger på Åsnes og Hof Finnskog. Det for å hindre at kulturhistorisk interessante hus og miljøer skal gå tapt.

ÅSNES FINNSKOG. Åsnes kommune gjennomfører nå et omfattende registreringsarbeid på Finnskogen. Hensikten er å få kartlagt mest mulig av hva som gjenstår av kulturhistoriske bygninger etter skogfinnene på Finnskogen.

– Dette arbeidet skulle ha vært gjort for minst ti år siden, men nå er vi endelig i gang. Jeg er overrasket over at vi faktisk har funnet så mye som vi har gjort til nå, sier en fornøyd prosjektleder Geir Udnæseth i Åsnes kommune.

Lite kunnskap
Bredvold og Udnæseth regner med at viktige kulturhistoriske bygninger har blitt borte på Åsnes og Hof Finnskog.

- Både kommunen og eiere har generelt for lite kunnskap om hvilke verdier disse bygningene representerer.
Derfor var det på høy tid at vi fikk satt i gang en registrering, før det blir alt for sent,. sier Udnæseth.

Birger Nesholen ved Norsk Skogfinsk Museum er veldig glad for at det endelig pågår en helhetlig registreringen, og han håper nå at også de andre Finnskog-kommunen vil sette i gang en tilsvarende registrering av kulturarven som finnes på sin del av Finnskogen.

– Tidligere har bare deler av denne kulturen blitt registrert. I Åsnes vil det nå bli en mer helhetlig og fullstendig oversikt over kulturverdiene som ligger på Finnskogen, sier Nesholen.

Lokalhistoriker Bredvold forteller at få av eierne han har møtt, har vært klar over hvilke kulturhistoriske verdier som ligger i eiendommene på Finnskogen.
Øyvind Skogheim eier det fraflyttede finnetorpet Oppigard i grenda Posåsen, som er en av de registrerte bosetningene.

– Jeg var ikke klar over at tunet kan ha en spesiell kulturverdi, forteller Skogheim på telefon.

Oppigard ble fraflyttet på slutten av 1960-tallet og representerer den noe mer moderne skogfinske kulturarven.

– Drømmen er at dette tunet kan rustes opp og brukes til formidling av skogfinsk kultur for elever og turister, smiler lokalhistoriker Bredvold.

Midler
Prosjektleder Udnæseth i kommunen deler formidlingstankene til Bredvold. Han håper at det nå kan komme noe ekstra midler fra stat eller fylke til prosjekter som gjør at man får gjenreist og tatt vare på en del av de skogfinske bygningene og miljøene.

– Det kan se veldig falleferdig ut, men det er nødvendigvis ikke så veldig store beløp som skal til for å kunne ta vare på disse bygningene, samstemmer Bredvold og Nesholen.

Det er den kraftige fraflyttingen fra Finnskogen som er skyld i at en stor mengde hus nå forfaller.
Kommunen utelukker ikke at det kan bli snakk om å ønske fredning av noen av de bygningene som nå blir registrert.

– Kommunen kan uansett ha mulighet til å regulere bygninger eller miljøer til bevaring ut i fra Plan- og bygningsloven, sier Udnæseth.

Selv om de fleste er svært positive til registreringen, opplever derimot Bredvold at det er få av eierne som ønsker å bruke store pengebeløp på bevaring av bygningene.

– Jeg har ingen interesse av å legge ned penger i bygningene, men med tilførte midler til bevaring av tunet, stiller jeg meg svært positiv til at eiendommen kan benyttes til kulturhistorisk formidling. Det vil være helt i min ånd, forteller finnetorp-eier Øyvind Skogheim.
– Mange har mye å være stolt av, sier lokalhistoriker Bredvold.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen, 06.11.2007

Artikkelen er hentet fra nettsidene til Åsnes kommuneLogg inn