[ 1 ] [ 2 ]
Side 2 av 2
Det var så varmt at steinene sprakk.
De første spirene.
Det gror godt på det brente landet.
Svedjerugen busker seg som den skal.
Dette lover godt.
Martine Hotvedt Broløkken.