Årsmøtet 2021

Referat fra årsmøtet 12. mai 2021
(Avholdt i lokalene til Victoria hotell på Flisa)

Til stede:
Terje Audun Bredvold (Solør-Värmland Finnkulturforening), Åge Sørmoen (Austmarka Historielag), Gunn Marit Lindmoen (DNT Finnskogen og omegn), Birger Nesholen (Norsk Skogfinsk Museum), Per Ivar Käiväräinen Nerby (Solør-Värmland Finnkulturforening), Turid Myrvold (Åsnes Finnskog Historielag), Anne-Marie Moen (Skogfinsk Genealogi), Gunilla Tangen (Tørberget historielag) og Jan Myhrvold (Skogfinsk Genealogi). Jon Arne Bye (Søre Trysil historielag) hadde gitt Gunilla Tangen fulmakt til å stemme på sine vegne.

Møteinnkallingen ble godkjent og møtet lovlig satt.

Sak 1: Valg av møteleder
Terje Audun Bredvold ble enstemmig valgt. Han ba deretter om et stille minutt til minne om tidligere styremedlem, Mary G. Tangen, som døde i 2020.

Sak 2: Valg av referent
Jan Myhrvold ble enstemmig valgt.

Sak 3: Årsberetning for 2020
Møteleder gjennomgikk årsberetningen som ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Nasjonale Minoriteter i Norge (NMN)
Organisasjonen er opprettet for at de nasjonale minoritetenes organisasjoner skal kunne samarbeide overfor myndighetene. Birger Nesholen (leder) og Terje A. Bredvold (kasserer) sitter i styret i NMN.
Vedtak: Årsmøtet vedtok fortsatt medlemskap i NMN.
Vedtak: Årsmøtet vedtok å gi Birger og Terje fullmak til å stemme og uttale seg på vegne av Skogfinske Interesser i Norge når de deltar på møter i NMN.

Sak 7: Skogfinske Interesser i Norge (SfiN)
Møteleder foreslo tiltak for å bli mer synlige. Nettside skal oppdateres og SfiN skal arrangere flere årlige konferanser/arrangementer, samt se på om det er nødvendig å modernisere organisasjon og vedtekter. SfiN ta opp igjen arbeidet for å finne et skogfinsk flagg som de skogfinske organisasjonene i Norge og Sverige kan enes om.
Vedtak: Årsmøtet vestok å endre det formelle navnet fra Skogsfinske Interesser i Norge til Skogfinske Interesser i Norge.

Sak 8: Vindkraftverk på Finnskogen
Gunn Marit Lindmoen informerte om vedtak 3. mai 2021 i Våler kommunestyre om at utbygger skal gi 1 000 000 kr i året til Våler kommune for avbøtende tiltak rettet mot skogfinsk kultur. Skogfinske interesser i Norge forventer at Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter legges til grunn for at skogfinnene gis effektiv deltakelse i saker som angår det skogfinske.

Sak 9: Valg
Valgkomiteen har bestått av leder Jon Arne Bye og Jan Myhrvold (leder).

Følgende ble valgt:
Leder: Terje Audun Bredvold (1 år)
Styremedlem: Per Ivar Käiväräinen Nerby (2 år)
Styremedlem: Birger Nesholen (2 år)
Styremedlem: Dag Raaberg (2 år)
Varamedlem: Rolf Amundsen (2 år)
Valgkomite: Jon Arne Bye (2 år, komiteens leder)
Valgkomite: Jan Myhrvold (valgt for 2 år i 2020)

Valgt i 2020:
Leder: Terje Audun Bredvold (1 år)
Styremedlem: Per Ravnkleven (2 år)
Styremedlem: Åge Sørmoen (2 år)
Styremedlem: Gunn Marit Lindmoen (2 år)
Styremedlem: Anne-Marie Moen (2 år)
Varamedlem: Asgeir Lindberget (2 år)
Alle valg var enstemmige.

10. Norsk Skogfinsk Museum (NSM)
Birger Nesholen informerte om prosessen med bygging av nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Kulturdepartementet har stilt vilkår om at NSM samarbeider med Anno museum om det nye bygget og har nok en gang forsøkt å presse NSM til å bli en del av Anno museum.

---------------------------------
Referent
Jan Myhrvold

nach oben